Hanar på Kennel Cordylines
för avel och framtidshopp

KORAD Cordylines Star Commander "Triss"

Theo
NO UCH
Fancymore Special Addiction
Silver
Fancymore Silver Explosion
Loke (Delägarskap)
Cordylines Bang-A-Bomerang
Triss (Delägarskap)
SE UCH KORAD
Cordylines Star Commander