Leo kopplar av vid Storforsen sommaren -06
Mia och Leo på tävlingsplan